Tyngdlyftning i OS

Hzax4ZJ0mj Tyngdlyftning

Tyngdlyftning är en sport med mycket gamla anor med tecken på att den utövats i såväl det forntida Egypten som i det antika Grekland. Tyngdlyftningssporten så som vi känner den idag har sitt ursprung i det europeiska 1800-talet.

Redan i de första olympiska spelen i Aten år 1896 fanns tyngdlyftning med på programmet och har gjort det sedan dess med undantag för OS i Paris år 1900, London år 1908 samt Stockholm år 1912.

Genom åren har tyngdlyftningen vid OS sett ut på en rad olika sätt. Vid de första spelen i Aten fanns exempelvis endast två olika grenar, enhandslyft och tvåhandslyft och dessutom inga viktklasser utan alla, oavsett vikt, tävlade i en och samma klass. Först till 1920 års spel i Antwerpen infördes viktklasser och då fem stycken.

Därefter utökades viktklasserna till som mest tio stycken vid OS i Atlanta 1996. Sedan år 2000 tävlas det i åtta olika viktklasser, från 56 kg till +105 kg.

De olympiska spelen i Sydney år 2000 innebar också en annan viktig milstolpe i tyngdlyftningshistorien eftersom detta var första gången som damer var med och tävlade i tyngdlyftning. Sammanlagt tävlar damerna i sju olika viktklasser, från 48 kg till +75 kg.

You May Also Like..

Detaljer efter viktnedgång

För dem som har varit gravt överviktiga är det svårt att se till detaljerna. I början är det bra att […]

Insidan och utsidan

Det är allmänt känt att insidan och utsidan harmonierar med varandra men det är viktigt att vi förstår sambanden så […]

Fördelar med fria vikter

Träning med fria vikter ger betydligt bättre träningsresultat än vad som är fallet med maskinträning. Det är dock viktigt att […]